SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

Mokamas automobilių stovėjimas Vilniuje

Abonentiniai bilietai

Abonentinis bilietas – daugkartinio naudojimo bilietas, suteikiantis teisę statytis stovėjimo aikštelėje vieną automobilį biliete nustatytam laikotarpiui. Įsigyjant abonentinius bilietus taikomi ilgalaikio automobilių stovėjimo tarifai.

Dėmesio – abonentinių bilietų kiekis ribotas! Abonentinis bilietas išduodamas tik tuo atveju, jei yra laisvų abonentiniams bilietams (ilgalaikiam automobilių stovėjimui) skirtų vietų.

KORTELIŲ, NAUDOJAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE GEDIMINO PR. 9A IR TILTO G. 14, IŠDAVIMO, PILDYMO, NAUDOJIMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

Abonentinis bilietas nesuteikia konkrečios automobilio stovėjimo vietos aikštelėje. Klientas gali pasistatyti automobilį bet kurioje laisvoje vietoje, išskyrus rezervuotas vietas bei vietas neįgaliesiems.

Abonentinius bilietus galima įsigyti adresu Tilto g. 14, taip pat užsakyti telefonu (8 5) 231 3138. Bilietai išduodami arba pratęsiamas bilietų galiojimo laikas tik po to, kai juos užsakęs fizinis ar juridinis asmuo iš anksto sumoka už stovėjimo laiką grynaisiais pinigais (sumokėti galima Klientų aptarnavimo centre adresu Gedimino pr. 9A, V. Kudirkos aikštė) arba banko pavedimu.

Už abonentinį bilietą galite atsiskaityti grynaisiais pinigais. Už abonentinius bilietus mokant grynaisiais pinigais (Klientų aptarnavimo centre adresu Gedimino pr. 9A, Vinco Kudirkos aikštė), kliento pageidavamu, išrašoma PVM sąskaita faktūra. PVM sąskaita faktūra nedelsiant išrašoma, kai grynieji pinigai įskaitomi į kasą. Mėnesinis (-iai) abonentinis (-iai) bilietas (-ai) šiuo atveju išduodamas (-i) arba pratęsiamas jo (-ų) galiojimo laikas nuo kliento pageidaujamos datos, adresu Tilto g. 14.

Jeigu mokate banko pavedimu

1. Klientui užsakius naują (-us) bilietą (-us) arba pratęsiant turimo (-ų) bilieto (-ų) galiojimą, išrašoma išankstinio apmokėjimo sąskaita, kuri išsiunčiama kliento nurodytu būdu ir adresu.

2. Mėnesinių abonentinių bilietų galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo kalendorinio mėnesio 1 d. ir galioja vieną mėnesį; bilietas (-ai) aktyvuojamas (-i) kalendorinio mėnesio 1 d. tik po to, kai klientas atlieka banko pavedimą, o pinigai įskaitomi įmonės sąskaitoje iki šios dienos (šią dieną).

3. Pinigus įskaičius į įmonės sąskaitą, išrašoma sąskaita ir išsiunčiama klientui. Tiek išankstinio apmokėjimo sąskaitos, tiek sąskaitos išrašomos SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Automobilių stovėjimo organizavimo skyriuje Tilto g. 14, Vilniuje.

4. Klientui neatlikus banko pavedimo pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą iki nurodytos datos, išrašyta išankstinio apmokėjimo sąskaita anuliuojama, abonentinis (-iai) bilietas (-ai) neaktyvuojamas (-i) ir neišduodamas (-i), o turėto (-ų) bilieto (-ų) galiojimas sustabdomas.

5. Sustabdžius bilieto (-ų) galiojimą įvažiavimas su bilietu (-ais) į aikštelę negalimas. Tokiu atveju teisė įvažiuoti į aikštelę naudojantis abonentiniu (-iais) bilietu (-ais) gali būti perleista kitam (-iems) klientui (-ams).

6. Jei bilieto galiojimas sustabdomas tuo metu kai Kliento automobilis yra įvažiavęs į aikštelę, automobilio išvažiavimas negalimas kol nebus atsiskaityta už automobilio stovėtą ir neapmokėtą laiką.