SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

Mokamas automobilių stovėjimas Vilniuje

Komercinių patalpų savininko leidimas

 

Paslaugos aprašymas

Komercinių patalpų savininkai (valdytojai), nuosavybės, panaudotos ar nuomos teise valdantys patalpas, sumokėję nustatyto dydžio vietinę rinkliavą gali įsigyti  Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduodamą komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą, automobilio stovėjimui apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo vidinėje teritorijoje (kieme).

Paslauga teikiama 

Klientų aptarnavimo centruose:

  • Gedimino pr. 9A (Vinco Kudirkos a.), I-V 7:00-20:00, VI 9:30-18:00
  • Geležinkelio g. 16 (Geležinkelio stotyje), I-V 6:00-20:00, VI 9:30-18:00. 
Paslaugos suteikimo trukmė5 darbo dienos
Atsakingas dalinys Savivaldybės įmonės  „Susisiekimo paslaugos“ Automobilių stovėjimo priežiūros departamentas
Prašymo forma

 Prašymas išduoti komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą.pdfPRAŠYMAS IŠDUOTI KOMERCINIŲ PATALPŲ SAVININKO (VALDYTOJO) LEIDIMĄ.pdf

Pateikiami dokumentai

Leidimui gauti pateikiami šie dokumentai:

  1. nustatytos formos rašytinis prašymas
  2. patalpos Nekilnojamojo turto registro išrašas (su duomenimis apie nuomos ar panaudos sutarties įregistravimą, jeigu prašymą pasirašė asmuo, valdantis patalpas nuomos ar panaudos teise)
Paslaugos kaina Leidimas pradeda galioti tik sumokėjus nustatyto dydžio rinkliavą. Rinkliavos dydis nustatomas pagal išduodamo leidimo rinkliavos zoną.
Leidimų kiekis ir galiojimo vieta
Apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo vidinėje teritorijoje esančios negyvenamosios paskirties arba gyvenamosios paskirties patalpos (taikoma asmenims, galintiems teisėtai vykdyti komercinę veiklą gyvenamosios paskirties patalpose), kuriai suteiktas unikalus numeris, adresu gali būti išduodamas vienas komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimas.
Leidimo panaikinimasLeidimas gali būti panaikinamas, jei jis netinkamai naudojamas ar po jo išdavimo pasikeitė sąlygos, kuriomis remiantis leidimas buvo išduotas.
Atsisakymas išduoti
Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ turi išduoti leidimą arba motyvuotai atsisakyti jį išduoti per 5 darbo dienas nuo prašymo (su visais reikalaujamais duomenimis) išduoti leidimą gavimo).
Reglamentuojantys teisės akta  
  • Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
  • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. aktuali sprendimo Nr. 1-127 redakcija „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo";
  • SĮ "Susisiekimo paslaugos" direktoriaus 2018-03-27 įsakymu Nr. 2018-V-28 patvirtintas "Gyventojų ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimų išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo aprašas".

Vietinė rinkliava už komercinių patalpų savininko (valdytojo) transporto priemonės stovėjimo leidimą, apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo vidinėje teritorijoje:

 Zona 1 mėn. 1 metai
 Mėlynoji 52,00 Eur 624,00 Eur
 Raudonoji 26,00 Eur 312,00 Eur
 Geltonoji 17,00 Eur 204,00 Eur
 Žalioji 8,70 Eur 104,00 Eur