SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

Mokamas automobilių stovėjimas Vilniuje

Leidimai gyventojams

 

Paslaugos aprašymas
Automobilių valdytojai (vairuotojai), deklaravę gyvenamąją vietą gyvenamojoje arba poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje, patenkančioje į apmokestintas rinkliavų zonas (pagal Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127, ir vėlesnius pakeitimus), sumokėję nustatytą vietinę rinkliavą, gali įsigyti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ išduodamus gyventojo pirmąjį ir antrąjį leidimus statyti automobilį.
Paslauga teikiama  Internetu, jungiantis per centrinį elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai

Klientų aptarnavimo centruose:

 • Gedimino pr. 9A (Vinco Kudirkos a.), I-V 8:00-19:00.
 • Geležinkelio g. 16 (Geležinkelio stotyje), I-V 8:00-16:30, pietų pertrauka 12:00-12:30. 
 • Konstitucijos pr. 3, Vilnius (Vilniaus miesto savivaldybė, 1 aukštas), I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45.
Paslaugos suteikimo trukmė5 darbo dienos
Atsakingas dalinys Savivaldybės įmonės  „Susisiekimo paslaugos“ Automobilių stovėjimo priežiūros departamentas
Prašymo forma

Prašymo forma naudojama tik leidimams, įsigyjamiems Klientų aptarnavimo centruose.PRAŠYMAS IŠDUOTI GYVENTOJO LEIDIMĄ.pdf PRAŠYMAS IŠDUOTI GYVENTOJO LEIDIMĄ.pdf

Pildant prašymą elektroniniu būdu - pildoma nustatyta elektroninė prašymo forma.

Pateikiami dokumentai

Leidimui gauti pateikiami šie dokumentai:

 1. nustatytos formos rašytinis prašymas:
 2. vairuotojo pažymėjimą, išduotą prašančiojo vardu;
 3. pažyma arba išrašas dėl asmens deklaruotos gyvenamosios vietos gyvenamojoje arba poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje (bute), esančioje teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose.
 4. Registrų centro išrašą, jei gyvenamoji vieta deklaruota poilsio paskirties iki 2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotoje patalpoje.
Pildant prašymą elektroniniu būdu, duomenys (2, 3) gaunami iš elektroninių duomenų registrų. 
Paslaugos kaina Leidimas pradeda galioti tik sumokėjus nustatyto dydžio rinkliavą. Rinkliavos dydis nustatomas pagal išduodamo leidimo rūšį ir rinkliavos zoną.
Leidimų kiekis
Apmokestintoje teritorijoje esančios gyvenamosios paskirties patalpos, kuriai suteiktas unikalus numeris, adresu gali būti išduodami ne daugiau kaip du gyventojo leidimai - vienas už pirmojo automobilio stovėjimą ir vienas už antrojo automobilio stovėjimą.
Leidimo galiojimo vieta
Leidimo galiojimo teritorija nustatoma pagal asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresą. Gyventojo leidimas galioja tik konkrečioje nustatytoje teritorijoje, gyventojo leidimas nesuteikia teisės statyti automobilį nemokamai visoje rinkliavos zonoje, privačiose automobilių stovėjimo aikštelėse, taip pat ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ ir „Rezervuota stovėjimo vieta“ ženklų galiojimo zonose bei kitaip pažeisti Kelių eismo taisykles (nesilaikyti pastatymo būdo ir pan.).
Leidimo panaikinimasGyventojo leidimas gali būti panaikinamas, jei jis netinkamai naudojamas ar po jo išdavimo pasikeitė sąlygos, kuriomis remiantis gyventojo leidimas buvo išduotas. Apie leidimo panaikinimą Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ leidimą gavusį asmenį informuoja raštu jo prašyme nurodytu adresu arba elektroniniu paštu 3 darbo dienos prieš leidimo panaikinimą, nurodydama leidimo panaikinimo priežastis. Automobilio valdytojui (vairuotojui) per šį terminą nepašalinus nustatytų leidimo naudojimo trūkumų, leidimas panaikinamas.
Atsisakymas išduoti
Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ turi išduoti gyventojo leidimą arba motyvuotai atsisakyti jį išduoti, jeigu dokumentų priėmimo metu pastebima neatitikimų, klaidų ir (ar) trūkumų, kurių negalima ištaisyti prašymo pateikimo metu. Tokiu atveju Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ asmens pildomame prašyme nurodo priežastį (-is), dėl kurių leidimas negali būti išduotas. Prašymą teikiantis asmuo turi teisę ištaisyti nustatytus neatitikimus, klaidas ir (ar) trūkumus ir pakartotinai kreiptis dėl gyventojo ar komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimo išdavimo.
Reglamentuojantys teisės aktai  
 • Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
 • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. aktuali sprendimo Nr. 1-127 redakcija „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo.
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-17 įsakymas Nr. 30-1765/22 "Dėl teritorijų ir jų ribų, kuriose galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, tvirtinimo".
 • SĮ "Susisiekimo paslaugos" direktoriaus 2018-03-27 įsakymu Nr. 2018-V-28 patvirtintas "Gyventojų ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimų išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo aprašas".

 Vietinė rinkliava už gyventojo transporto priemonės stovėjimo leidimą:

 Zona Pirmasis leidimas Antrasis leidimas* Antrasis leidimas vidinėje daugiabučio teritorijoje*
 Mėlynoji  43,00 Eur/metams 52,00 Eur/mėn. 26,00 Eur/mėn.
 Raudonoji  22,00 Eur/metams 26,00 Eur/mėn. 13,00 Eur/mėn.
 Geltonoji  14,00 Eur/metams 17,00 Eur/mėn. 9,00 Eur/mėn.
 Žalioji  7,20 Eur/metams 8,70 Eur/mėn. 4,50 Eur/mėn.
* Pasirinktinai norimam mėnesių skaičiui arba visiems metams