SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

Mokamas automobilių stovėjimas Vilniuje

Naudojimosi ypatumai

Rezervuotose automobilių stovėjimo vietose, kurios žymimos kelio ženklais „Rezervuota”, leidžiama statyti automobilius tik su specialiais leidimais. Specialiuose leidimuose nurodoma:

•    Įmonės pavadinimas, kuriai rezervuojama stovėjimo vieta;
•    Rezervuotos stovėjimo vietos adresas;
•    Leidimo numeris;
•    Leidimo galiojimo terminas.

Leidimai tvirtinami ant automobilio priekinio stiklo keleivio pusėje vidinėje apatinėje dalyje iš lauko gerai matomoje vietoje taip, kad ant leidimo spausdinta informacija būtų gerai įskaitoma iš lauko.