SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

SĮ "Susisiekimo Paslaugos"

Mokamas automobilių stovėjimas Vilniuje

Rinkliavos lengvatos

Rinkliava už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis netaikoma:

•    priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybų, policijos, dujų tiekėjų avarinių tarnybų, greitosios medicinos ir medicinos pagalbos, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą atliekančių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, viešąją tvarką užtikrinančių ir vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos kontrolę vykdančių tarnybų automobilių, pažymėtų skiriamaisiais ženklais ir specialiais šviesos arba specialiais šviesos ir garso signalais, valdytojams (vairuotojams), atliekantiems savo tarnybines funkcijas;
•    kitų avarinių, miesto gatves tiesiančių, miesto gatves, požemines komunikacijas bei pastatus remontuojančių ir prižiūrinčių tarnybų (įmonių ar bendrovių) specialių transporto priemonių, pažymėtų specialiais šviesos signalais, valdytojams (vairuotojams), atvykusiems likviduoti avarijų, ikiteisminio tyrimo įstaigoms priklausančių nepažymėtų skiriamaisiais ženklais ir specialiais šviesos signalais, valdytojams (vairuotojams), atliekantiems ikiteisminio tyrimo veiksmus ar vykdantiems operatyvinę veiklą;
•    automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, valdytojams (vairuotojams); 
•    prie užsienio valstybių ambasadų ir konsulatų jų lėšomis nustatyta tvarka pažymėtose ne daugiau kaip 5 automobilių stovėjimo vietose;
•    Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis nustatyta tvarka pažymėtose 5–15 m ilgio atkarpose prie Savivaldybės administracinio pastato ir seniūnijų buveinės vietos patalpų;
•     Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamų renginių metu automobilių stovėjimo vietose, kurios renginių metu naudojamos kitoms reikmėms.

Vietinė rinkliava už elektra varomo automobilio stovėjimo leidimą (visose vietinės rinkliavos zonose) – 40 Eur metams. Leidimai išduodami Klientų aptarnavimo centre adresu Gedimino pr. 9A, Vilnius.

Vietinė rinkliava už elektra varomo automobilio, pažymėto specialiais valstybinių registracijos numerių ženklais, kuriuose naudojamas EV raidžių derinys, stovėjimą netaikoma.